ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาอุดม ถึง บ้านนายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนขนาดสายจาก 50ACSRเป็น ขนาด185SAC
28/04/2563 09:00
28/04/2563 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด