ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสี่แยกบางคล้า
ติดตั้งอุปกรณ์สายส่งระบบ 115 เควี
11/02/2561 08:30
11/02/2561 17:00
กฟอ.บางคล้า
083-541155
ชัชวาลย์ พิบูลย์ศักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟสี่แยกบางคล้า