ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านชอนไพร ม.9 ต.ชอนไพร
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสับเปลี่ยนหม้อแปลง
16/11/2564 09:00
16/11/2564 17:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
พิทยา โกมาร
ลำดับดาวน์โหลด