ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกหนองฮ่อ ถึง หน้าร้าน MAZZ
ดำเนินการรื้อถอนและพาดสายแรงสูงใหม่
09/06/2564 08:30
09/06/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896130
แผนกก่อสร้าง กฟจ.เชียงใหม่ 2
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือประกาศดับไฟ