ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณแนวคลองชลประทานทั้งหมดต.ท่าผาอ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี
ปรับปรุงระบบระบบจำหน่ายแนวคลองชลประทานช่วงทางเข้าม.เจริญรัตน์ตามแนวคลองชลประทานทั้งหมดต.ท่าผาอ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี
03/12/2562 08:30
03/12/2562 08:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
ธีรพงษ์ เจริญกูล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ