ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ ตำบล ดูน อำเภอกันทรารมย์
ดับไฟฟ้าปฏิบัติงานบริเวณชุมชนหนองไฮ ต.ดูน ทำการตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ เพื่อจ่ายไฟหม้อแปลงเสริม
11/06/2564 09:00
11/06/2564 12:00
กฟอ.กันทรารมย์
045651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด