ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณภายในซอยดูแว็ก หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณภายในซอยดูแว็ก หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่มีไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ จึงขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้ามาเพื่อทราบ
อนึ่ง ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ไม่ควรกระทำใดๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เพราะหาก การไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ อาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนด ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 035-700168,035-700171 งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
07/12/2564 09:30
07/12/2564 16:30
กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร
0898087528
อภิวัฒน์ ทองอำพล
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ