ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยเทพกุญชร1 ตำบลคอลงหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต มีวามจำเป็นที่จะต้องดับไฟฟ้าแรงสูง เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อแก้ปัญหาแรงดันไฟตก บริเวณซอยเทพกุญชร1 ตำบลคอลงหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในศุกร์ที่10 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลาประมาณ 16.30 น. (ไฟฟ้าดับเฉพาะบริเวณที่พนักงาน กฟภ.นำเอกสารนี้แจ้งเท่านั้น) ส่งผลทําให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบล่วงหน้า 1 วันด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
10/12/2564 08:30
10/12/2564 16:30
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด