ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณถนนสายนาสร้อย-พรุจำปา ม.4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณถนนสายนาสร้อย-พรุจำปา ม.4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างขยายเขตฯ บ.โบทานิก้า ฟอเรสต้า จก.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at NaSoi-Phru Champa Road Moo 4 Thepkrasattri Sub-district, Thalang District, Phuket On Wednesday, 19 January 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
19/01/2565 09:00
19/01/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร