ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านลำพยนต์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากฟ้า มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านลำพยนต์ฝั่งขวา เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 และวันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบบริเวณ กลุ่มหมู่บ้านตรงข้ามวัดเทพพนม บ้านโค้งสง่า บ้านบ่อทอง ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
20/05/2564 09:00
20/05/2564 17:00
กฟอ.ตากฟ้า
056-214-259 Call center 1129
ณัฐพล แจ้งเอี่ยม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ