ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านชัยชนะ บ้านเจริญชัย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี เพื่อปฏิบัติงานพาดสายเคเบิ้ลอากาศขนาด 185 ตร.มม.
25/02/2562 09:00
25/02/2562 16:30
กฟอ.สว่างแดนดิน
042-721855
ศักดา ครุธวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด