ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงเย็น ต.บ้านแปะ .อจอมทอง .เชียงใหม่
ดับไฟดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย บริเวณ บ้านดงเย็น ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง .เชียงใหม่
11/06/2565 09:00
11/06/2565 17:00
กฟอ.ฮอด
096-4347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด