ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกป่าขามถึงปั๊ม ปตท. ป่าขาม
ดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงาน เพิ่มวงจรไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมโยง สถานีไฟฟ้าลำปาง 1และสถานีลำปาง 3

พื้นที่ได้รับผลกระทบ
1. ผู้ใช้ไฟถนนลำปาง-เกาะคา ตั้งแต่แยกป่าขาม ถึง ปั๊ม ปตท.ป่าขาม
2. บ้านป่าขามซอยวัดม่อนจำศิล
13/11/2562 09:00
13/11/2562 17:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์