ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณสามแยกซอยห่านฝรั่ง (เกาะแก้ว ๒๓) ไปตามแนวซอยห่านฝรั่ง (เกาะแก้ว ๒๓) หมู่บ้านวูดแลนด์ หมู่บ้าน ๘๘แลนด์แอนด์เฮ้าส์ , หมู่บ้านฮาบิเทีย บางส่วน , หมู่บ้านภัสสรเกาะแก้ว , บ้านนาในเกาะแก้ว ถึงบริเวณ ร้านแพครูวิทย์
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายไฟแรงสูง พื้นที่ดับไฟ : จากบริเวณสามแยกซอยห่านฝรั่ง (เกาะแก้ว ๒๓) ไปตามแนวซอยห่านฝรั่ง (เกาะแก้ว ๒๓) หมู่บ้านวูดแลนด์ หมู่บ้าน ๘๘แลนด์แอนด์เฮ้าส์ , หมู่บ้านฮาบิเทีย บางส่วน , หมู่บ้านภัสสรเกาะแก้ว , บ้านนาในเกาะแก้ว ถึงบริเวณ ร้านแพครูวิทย์
22/09/2563 09:00
22/09/2563 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ 22092020