ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดกำพร้าแนวถนนก่อนถึงโค้งยายขาว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทัน
30/05/2564 08:00
30/05/2564 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด