ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
7-11 สีกุก - ป้อมตำรวจแยกกำแพงแก้ว
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
16/12/2563 08:30
16/12/2563 15:30
สนง.เขต ก1 อยุธยา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด