ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบุ่งเขียว ถึง บ้านโนนสำราญ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง
19/03/2564 09:00
19/03/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด