ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงเรียนพยุห์วิทยา บ้านหนองตะหลุง ต.พยุห์
ดับไฟเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงแบบล้างไลน์
14/06/2562 08:30
14/06/2562 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-644335
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด