ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้่าสมุทรสาคร 3 (ปาก ซอยคลองสี่วา)[ผกส. PEA Samutsakhon]
ซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูงเชิงป้องกัน
(รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV)
02/06/2562 08:00
02/06/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-494284-5
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด