ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดใหม่นาบุญ ม.7 ต.วัดโบสถ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงแรงดันตก เพิ่มขนาดหม้อแปลง วัดใหม่นาบุญ ม.7 ต.วัดโบสถ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11/02/2563 08:30
11/02/2563 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ไฟดับ