ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA5S-08 ถึง BUA5S-11 (Diss ทองสาย)
ย้ายโหลดฝั่ง BUA-F2 กลับสู่สภาวะเดิม หลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 9 จุด (ครั้งที่ 1)
1.ดับไฟเวลา 07.00-17.00 น. ประกอบด้วย โนนสมบรูณ์อพาร์ทเมนท์ , โรงแรมเอ็มแกรนด์ , พิมพ์นภัสอพาร์ทเมนท์ , หม้อแปลงไฟถนน (บ้านโนนสมบรูณ์) , เซเว่นอีเลฟเว่นโนนสมบรูณ์ , ซอยข้างโรงเรียนโนนสมบรูณ์ (บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ 1 , บ้านดงต้อง หมู่ 7 , บ้านทรายทอง หมู่ 13) , รวมทองรีสอร์ท , ประปาโนนสมบรูณ์ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบรูณ์ , หม้อแปลงไฟถนนหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบรูณ์
26/11/2562 07:00
26/11/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด