ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ห้าง makro ถึง ปั้มน้ำมัน ปตท. ก่อนถึง รพ.เอกชัย [ผกส. PEA Samutsakhon]
ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง
18/10/2563 08:00
18/10/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด