ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.6 บ้านน้ำพุงเหนือ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ไลน์หม้อแปลง PEA.35-010553
06/06/2562 10:00
06/06/2562 11:30
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด