ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านสันผักฮี้ซอย 7
พื้นที่ได้รับผลกระทบ ไฟฟ้าดับ
- บ้านสันผักฮี้ซอย 7 (ทั้งซอย)
11/01/2565 09:00
11/01/2565 12:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
อิสรพงศ์ ธรรมยา
ลำดับดาวน์โหลด