ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่ ปากซอยละมุดหวาน ถึง แยกควนลัง ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปรับปรุงย้ายแนวเสาและย้ายโหลดเบรกสวิตซ์ ชนิด SF6 จำนวน 4,1 ต้น
26/07/2562 09:00
26/07/2562 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 - 253965-69 , 074 - 220900
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ