ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาดอกไม้ ถึง บ้านภูจำปา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายและตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง
10/09/2564 09:00
10/09/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด