ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.ขุขันธ์ หน้าร้าเหล้กเติมสิน ต.หนองครก อ.เมือง
ย้ายระบบแรงต่ำเข้าระบบจำหน่ายใหม่
25/02/2564 09:00
25/02/2564 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335 / 14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด