ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกบ้านปางยาง ถึง วัดศิริราษฎร์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการ ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมทั้งตัดจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ลดปัญหาการเกิดไฟตก บริเวณสามแยกบ้านปางยาง ถึง วัดศิริราษฎร์ หมู่ 7 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันอังคาร ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.
21/09/2564 09:00
21/09/2564 16:30
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช