ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองเย็น
กฟย.แม่ทา ดำเนินการปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV บริเวณ บ้านหนองเย็น ต.ทาขุมเงิน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
10/11/2564 09:00
10/11/2564 17:00
กฟอ.แม่ทา
053-976563
สำเริง โกมุทศิริกุล
ลำดับดาวน์โหลด