ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกบ้านหนองดี ถึง บ้านควนลำภู ฝั่งซ้าย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อพาดสายเพิ่มวงจร ใต้ไลน์ 115 เควี
28/08/2562 09:00
28/08/2562 17:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด