ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หลุบแซง ถึง หน้าที่ว่าการ อ.ซำสูง
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าแรงสูง
28/08/2563 09:00
28/08/2563 17:00
กฟอ.กระนวน
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์