ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โสกแวง บ.โคกก่อง บ.โคกสะอาด อบต.หนองยอง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.หนองยอง รร.หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก (เวลา08.30 ถึง 12.30 น.)
ปรับแต่งเสาไฟฟ้าแรงสูงเอน บริเวณทางโค้ง บ.โสกแวง
10/01/2562 08:30
10/01/2562 12:30
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด