ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณข้างโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ตำบลอุทัยใหม่
วันที่ 26 ม.ค.64 เวลา 09.00-16.00 น.ปรับปรุงระบบจำหน่ายซึ่งจะมีผลทำให้กระแสไฟฟ้าดับบริเวณข้างโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี หากการดำเนินงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที
26/01/2564 09:00
26/01/2564 16:00
กฟจ.อุทัยธานี
0882722380
วิเชษ เสือแจ่ม