ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยโคกโตนด 1 (ซอยนาสร้อย) ถึงปลายสาย บริษัท จอห์น แอนโทนีกรุ๊ป
ซอยโคกโตนด 1 (ซอยนาสร้อย) หมู่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
14/02/2562 09:00
14/02/2562 16:30
กฟอ.ถลาง
076-386880
โมทนีย์ แก้วนิล
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารแนบการประกาศดับไฟ