ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณปากซอยน้ำตกกะทู้ ไปตามแนวถนนวิชิตสงคราม ซอยน้ำตกกะทู้ , หมู่บ้านพนาสนธิ์ปาร์ควิลส์ ๑ , ซอยช้าง , หมู่บ้านภูเก็ตโกลเด้นวิลล์ ๒,๓,๔ , หมู่บ้านพุทธรัตน์ ถึงบริเวณหมู่บ้านกะทู้ทาวน์โฮม
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่ดับไฟ : จากบริเวณปากซอยน้ำตกกะทู้ ไปตามแนวถนนวิชิตสงคราม ซอยน้ำตกกะทู้ , หมู่บ้านพนาสนธิ์ปาร์ควิลส์ ๑ , ซอยช้าง , หมู่บ้านสิงห์เทาธานี , หมู่บ้านภักดี , บริเวณน้ำตกกะทู้ , หมู่บ้านภูเก็ตโกลเด้นวิลล์ ๒,๓,๔ , หมู่บ้านพุทธรัตน์ ถึงบริเวณหมู่บ้านกะทู้ทาวน์โฮม
30/07/2563 09:00
30/07/2563 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
130072020