ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยบ้านคลองเรือ ม.9 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
งานขยายเขต ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง บ้านคลองเรือ ม.9 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
30/11/2564 08:30
30/11/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด