ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าทางหลวงสวนดอก
ปลดโหลดบัสเตอร์ เพื่อติดอุปกรณ์ป้องกันนก (หนามนก)
15/10/2564 09:00
15/10/2564 12:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด