ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านศรีสมบูรณ์ ถึง บ้านนาสีดา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงเปลี่ยนขนาดสายระบบจำหน่ายแรงสูง
27/10/2564 09:00
27/10/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด