ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกบ้านหนองแปลน ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ก่อสร้างปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่าย
20/03/2563 09:00
20/03/2563 16:30
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด