ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่ กฟย.แคมป์สน บ้านตาดฟ้าล่าง - ทางลงเขื่อนบ้านน้ำชุน
ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯแรงสูงใต้ไลน์เขาค้อวินพาวเวอร์
21/02/2562 09:00
21/02/2562 16:30
กฟอ.หล่มสัก
056-912119
แมน คำสิงห์
ลำดับดาวน์โหลด