ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านคายใน ถึง บริเวณบ้านหนองขี้นกยาง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
งานปรับปรุงฯ ปักเสา 12.20 ม. และเปลี่ยนสายเคเบิล 185 ตร.มม. บริเวณ บ้านคายใน
15/06/2564 08:30
15/06/2564 17:00
สนง.เขต น1 เชียงใหม่
0861174231
วงศธร ยามเย็น
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือดับไฟ15062021