ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสามแยกชมภู ถึง บ้านนาถาวร อ.ปทุมราชวงศา
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง
30/09/2563 09:00
30/09/2563 16:30
กฟอ.ปทุมราชวงศา
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด