ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ฝั่งโรงเหลือ ขาออก กทม. [ผปบ. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
08/11/2563 08:00
08/11/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด