ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกวังยาว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)มหาสารคาม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง(รื้อถอนเสาแรงสูง) บริเวณหน้าโรงแรมสยามธารา มีความจำเป็นต้องดับไฟงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีพื้นที่ ที่ได้รับผมกระทบจะอยู่บริเวณสี่แยกวังยาวฝั่งสนามฟุตบอลเดอะโกล์ไปจนถึงสถานีสูบน้ำประปาบ้านดินดำ หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)มหาสารคามจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนตามปกติ
29/11/2562 09:00
29/11/2562 15:00
กฟจ.มหาสารคาม
0800093358และ043-971300
วสันต์ สังวาลย์คำ
ลำดับดาวน์โหลด