ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ระหว่างบ้านดุงใหญ่ ถึง บ้านนาโฮง (ฝั่งขวา) ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ดับไฟเพื่อย้ายเสาระบบจำหน่ายแรงสูง ออกจากแนวก่อสร้างสะพานบ้านนาโฮง ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
พื้นที่ไฟดับได้แก่ อาฮงรีสอร์ท / กลุ่มนาเกลือบ้านนาโฮง(ทางโค้ง) / สยามรีสอร์ท
27/08/2562 09:00
27/08/2562 16:00
กฟอ.บ้านดุง
0652369312
ปรีชา เทวสิทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด