ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับไฟ PYA04F-05 ปลดแคล้มป์หน้าอนามัยแม่ใสถึงปลายสาย
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
21/09/2564 09:00
21/09/2564 16:00
กฟจ.พะเยา
0648167546
ทรงฤทธิ์ เสมสฤษดิ์
ลำดับดาวน์โหลด