ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณหน้าเซเว่นอีเลฟเว่นตลาดทุ่งทอง ไปตามแนวถนนวิชิตสงคราม บริเวณศาลเจ้าทุ่งทอง , หมู่บ้านภูเก็ตโกลดันท์วิว๑ , ซอยทรายทอง , หมู่บ้านโพธิ์ทองวิลเลจ ถึงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกะทู้
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง พื้นที่ไฟดับ : จากบริเวณหน้าเซเว่นอีเลฟเว่นตลาดทุ่งทอง ไปตามแนวถนนวิชิตสงคราม บริเวณศาลเจ้าทุ่งทอง , หมู่บ้านภูเก็ตโกลดันท์วิว๑ , ซอยทรายทอง , หมู่บ้านโพธิ์ทองวิลเลจ ถึงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกะทู้
ซอยบางทอง จากบริเวณโครงการพฤษา อเวนิว กะทู้ , ซอยพ่อชด , หมู่บ้านบางทองฮิลไซด์ , หมู่บ้านบางทองพาร์ควิลล์ , ถึงบริเวณหมู่บ้านบางทองวิลเลจ
16/05/2562 09:00
16/05/2562 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
116052019