ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหม้อแปลงปากซอยเลียบอุทิศ ฝั่งซ้ายมือ
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณหม้อแปลงปากซอยเลียบอุทิศ ฝั่งซ้ายมือ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงต่ำ
02/02/2562 09:30
02/02/2562 14:30
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด