ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนทองมากฝั่ง รร.กีฬาฯ ถึง หน้าบริษัทกรุงศรีอยุทธยาอัลลิอั๊นซ์ ถ.อุบล
ทำการตรวจสอบระบบจำหน่าย รอการจ่ายไฟสถานีจ่ายไฟศรีสะเกษแห่งที่ 2
19/07/2564 08:00
19/07/2564 17:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335/14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด