ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ สถานีตำรวจภูธรอำเภอพรเจริญ ธกส.พรเจริญ ปั๊มน้ำมันปตท.พรเจริญ ปั้มน้ำมันคาเทคซ์ เทสโก้โลตัสพรเจริญ การประปาพรเจริญ โปรพัีฒน์คอนกรีต บ.โคกอุดม รร.เทศบาล2 พรเจริญ โทรศัพท์พรเจริญ
ย้ายแนวเสาและสับเปลี่ยนอุปกรณ์
27/12/2561 08:30
19/12/2561 16:36
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด